Prekladateľská univerziáda 2011- Translation contest 2011

28/04/2011 18:08

"Prekladateľská univerziáda" is a translation contest which takes place in Bratislava every year and gives students -- young translators from the whole country an opportunity to test their skills. Winners receive a financial award, and potentially even a contract with one of the Slovak publishing houses. According to one of the jurors, Alojz Keníž, who is a translator and associate professor at the English Department of the Faculty of Arts, Comenius University, this year's "Univerziáda" was unusual for a high number of contestants (51), as well as for the good quality of the submitted translations. Most students translated from English into Slovak, but also from German, Russian, Spanish, etc. For further details consult this website  https://litfond.sk/index.php/ceny/prekladatelska_univerziada/.

Katarína Koreňová

Prekladateľská univerziáda 2011 – prehľad ocenených:

I. Ceny výboru Sekcie pre umelecký preklad

1. cena – Daniela Klučariková – FF UK
H. Briscoe: Výkrik

2. cena – Laura Zajacová – FF UK
Eudora Weltyová: Stará známa

3. cena – Jana Cinková – UKF
O zakázaných nevestách otrokov bez tváre v tajomnom dome noci desivej túžby

 

II. Ceny Spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry

1. cena – Lucia Kozáková – FF UK
O. Henry: Posledný list

2. cena – Dominika Uhríková – FF UK
Kate Chopinová: Tonie

3. cena – Tamara Danková – FF UK
Pilar Adónová: Niečo urobiť

 

III. Kritika prekladu

 

1. cena -Barbora Ďurčová - FFUK

Poznámky k slovenskému prekladu poviedky Jorgeho Luísa Borgesa Tlön, Uqbar, Orbis Tertius

2. cena – Luboš Sajda – UMB
Ideologický aspekt v preklade

3. cena – Ivona Konfálová – UKF
Analýza originálneho a prekladového textu na diele S. Meyerovej Súmrak

 

IV. Čestné uznania VSUP a SSPUL

1. Katarína Koreňová – FF UK
Louisa May Alcott: Tichá malá žena

2. Katarína Slivková – UKF
John Updike: Výpadok

3. Katarína Sojčáková – FF UK
Herbert George Wells: Hviezda

4. Miroslav Šuran – UMB
Jane Stone: Muž, o ktorom nikto nic nevedel

5. Beáta Takáčová - UMB
Pokútny poklesok Prima Bropea

6. Miroslava Zvarová – FF UK
Carmen Martínová Gaiteová: Raz sa musí vrátit

7. Ján Čakanek – PU
Daniel Kehlmann: Pod slnkom

8. Stanislava Gálová - UKF
Elke Heidenreich: No ešte čo!

9. Matúš Túroci – FF UK
Alexander Ivanovič Kuprin: Osud

 

Ceny výboru Sekcie pre vedecký a odborný preklad:

1. cena Anne Kerekrétyovej za preklad z anglického jazyka Pochybnosť (Čo je
pochybnosť – a čo pochybnosť nie je?)

2. cena Veronike Lakotovej za preklad z anglického jazyka Hudbymilovní puritáni

3. cena Lucii Kühnelovej za preklad z nemeckého jazyka Manitoba Hydro Place

 

Ceny Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry:

1. cena Dominike Škvarkovej za preklad z anglického jazyka Človek a ginko –
tisícročné puto
2. cena Jane Cinkovej za preklad z anglického jazyka Ako vyliečiť zlomené srdce
3. cena Jane Balážkovej za preklad z nemeckého jazyka Je šéfovanie (aj) pre
ženy?