O NÁS

Perspectives je anglický internetový časopis študentov Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vznikol v roku 2010 a pripravujú a vedú ho študenti katedry. Jeho cieľom je posilniť komunitné cítenie a zintenzívniť komunikáciu v rámci katedry, ale aj mimo nej. V rokoch 2010-2013 bola webstránka časopisu aktualizovaná každý týždeň. Začiatkom roku 2014 redakčná rada rozhodla o zmene formátu. Časopis teraz vychádza dvakrát za rok vo formáte e-flip, vždy začiatkom mája a začiatkom decembra.


Poznámka: Všetky príspevky pred zverejnením prechádzajú redakčnou úpravou. Redaktori majú posledné slovo, čo sa týka príspevkov. Akékoľvek príspevky nespĺňajúce vyššie uvedené pravidlá budú ignorované.


Vydavateľ:

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Gondova 2

814 99 Bratislava

E-mail: perspectives.ed@gmail.com

 

 

REDAKČNÁ RADA

Milan Kancian

Katarína Krupová

Stanislava Nichtová

Kristína Pobjecká

Martin Podhájsky

Maximilián Stredanský